روان کننده کاهش دهنده آب/ کندگیر کننده بتن

نام محصول: روان کننده کاهش دهنده آب/ کندگیر کننده بتن
نوع: CLS / SLS
بسته بندی: 25KG / کیسه

درخواست نمونه