نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی عربستان سعودی 2017

 
در تاریخ 27 تا 30 مارچ 2017، MUHU در نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی عربستان سعودی در شهر صنعتی جده شرکت کرد.
این نمایشگاه همزمان با رکود بین المللی قیمت نفت، در دوره ضعف اقتصادی عربستان برگزار شد. در گفتگو با مشتریان محلی مشخص شد که در سالهای اخیر بعلت تاثیرات اقتصادی، ساخت و ساز عربستان با کاهش چشمگیر مواجه شده و پروژه های زیادی بخاطر این شرایط خوابیده است. همچنین پادشاه عربستان نیز شرایط اقتصادی بدی دارد. ولی مردم همچنان امیدوارند که سقوط قیمت نفت برای همیشه ادامه پیدا نکند. دولت نیز مردم را به ساخت کارخانه برای کاهش واردات و افزایش تولید داخلی تشویق میکند. بمنظور رسیدن به این هدف و رشد چرخه اقتصادی در آینده بسیاری از سازندگان کارخانه مصالح ساختمانی خود را آماده کرده اند. مانند ملات خشک، آجر توخالی، صفحه های پارتیشن، مواد ضدآب و مواد عایق.
در این نمایشگاه شرکت MUHU با مشتریان خود در کمال صمیمیت ملاقات کرد.
همچنین در سال 2016 در جده خط تولید بلندینگ افزودنیهای بتن برای دسترسی به کنترل تمام اتوماتیک بروزرسانی شد. و همزمان با آن مشتریان برای ارتباط عمیق تر در آینده و رسیدن به یک استراتژی که دوطرف از آن سود ببرند باهم توافق کردند، بطوریکه MUHU با تکنولوژی خود و مشتریان با ایفای نقش در بازار محلی با هم همکاری کنند.