نصب و راه اندازی خط تولید تمام اتوماتیک افزودنیهای بتن شرکت MUHU عربستان سعودی در مقیاس بزرگ

شرکت MUHU پس از اینکه در سال 2009 خط تولید سنتتیک فوق روان کننده های نفتالینی را راه اندازی کرد، در سال 2016 خط تولید تمام اتوماتیک پایه نفتالین را در عربستان سعودی، جده به اتمام رساند. در 4 ژوئن، خط تولید یکپارچه افزودنیهای بتن در مقیاس بزرگ در عربستان سعودی، جده نصب و راه اندازی شد. این خط تولید توانایی تولید افزودنیهای پایه پلی کربوکسیلات و نفتالینی را در یک زمان دارد و اندازه گیری پودر مصرفی کاملا خودکار است. MUHU شرکتی مستقل در زمینه تحقیق و توسعه روی افزودنیهای بتن و تجهیزات فوق پیشرفته آن است.