راه اندازی خط تولید محلی

در سال 2013، شرکت MUHU دو خط تولید با هدف پشتیبانی فنی برای مشتریان محلی ایجاد کرد.
یکی از آنها خط تولید اتوماتیک بدون حرارت فوق روان کننده پلی کربوکسیلات است که لیکور اصلی PCL 40% و افزودنی مرکب بر اساس آن مانند فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی با مقاومت اولیه و فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی حفظ اسلامپ نوع کندگیر کننده، مطابق با نیاز کارخانه های پیش ساخته و مخلوط آماده تولید میکند.
ظرفیت تولید میتواند 5 تن/بچ یا 10 تن/بچ باشد. هر بچ حدود 4 ساعت زمان میبرد. با فرض   8ساعت در روز کار، میزان تولید 10 یا 20 تن لیکور اصلیPCL 40% و بهمان نسبت 40 تا 80 تن فوق روان کننده کندگیر کننده برای مخلوط آماده خواهد بود. شکل زیر نمای سه بعدی این خط تولید را نشان میدهد.

 

خط تولید ترکیبی دیگر که افزودنی ترکیبی پایه نفتالین مانند فوق روان کننده با مقاومت اولیه فوق العاده MNC-A1، فوق روان کننده ضدیخ MNC-C برای منفی 15 تا 20 درجه، افزودنی دافع آب MNC-D با عملکرد فوق العاده، عامل کمک پمپاژ MNC-P با عملکرد بالا در مخلوط آماده و فوق روان کننده حفظ بالای اسلامپ نوع کندگیر کننده MNC-HHJ تولید میکند. این خط تولید همچنین برای ترکیب فوق روان کننده پایه پلی کربوکسیلات مانند نوع با مقومت اولیه و نوع حفظ بالای اسلامپ استفاده میشود. ظرفیت میتواند 5 تن/بچ یا 10 تن/بچ باشد. هر بچ 40 دقیقه زمان لازم دارد. شکل زیر نمای سه بعدی این خط تولید را .نشان میدهد


اگر مشتری علاقمند به محصولات بالاست و قصد تولید محلی دارد، در وهله اول نیاز به تست نمونه محصولات ما مانند عملکرد افزودنی با مصالح سیمانی مربوطه دارد. اگر نتیجه تست محصولات رضایتبخش بود قرارداد بسته میشود. ما میتوانیم خط تولید را مطابق با نیاز مشتریان طراحی و کلیه تجهیزات لازم را فراهم کنیم. پس از اینکه محصولات به محل مورد نظر رسید، تیم فنی ما برای خدمات در محل اعزام میشود. از سوی دیگر آموزش نصب و راه اندازی تجهیزات داده خواهد شد. در نهایت مهندس برق ما اقدامات نهایی را برای نصب و راه اندازی تجهیزات برای کل خط تولید ارائه میدهد تا زمانیکه مشتریان به موفق به تولید محصولات با کیفیت شوند.
تجربه یکساله ما نشان داده که این روش به مشتریان کمک میکند تا در هزینه بسته بندی و حمل و نقل صرفه جویی کنند و در نهایت در بازار محلی خود به یک برنده واقعی تبدیل شوند.