خط تولید فوق روان کننده SNF در عربستان سعودی- درحال اجرا

در 2 اگوست 2011خط تولید فوق روان کننده نفتالینی با ظرفیت تولید پیش بینی شده 20000 تن راه اندازی شد. MUHU مسئول طراحی کارخانه، نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش های فنی کل پروژه بود. هزینه سرمایه گذاری در کل 10 میلیون دلار امریکا بود.
طراحی پلانت سازگار با محیط زیست و کنترل الکتریکی آن بصورت کاملا برجسته در قرارداد می 2010 ثبت شد. از مارچ 2011 زمانیکه ساختمان پلانت و ساخت تاسیسات آغاز شد، حدود نیمی از سال طول کشید تا به مرحله بهره برداری برسد. این پلانت به یکی از بزرگترین پلانت های فوق روان کننده نفتالینی در خاور میانه، افریقا و جنوب آسیا تبدیل شد. این ماموریت موفق امیز تاثیر عمیقی روی بازار افزودنیهای منطقه گذاشت.