توافقنامه همکاری فنی

نمایندگانی که بدنبال آنها هستیم عبارتند از:
مشتریانی که بدنبال راه اندازی خط تولید افزودنی هستند، مشتریانی که درحال حاضر کارخانه فعال دارند، کسانی که در صنعت ساختمان فعالیت میکنند و مایل به معرفی و ارائه محصولات جدید به بازار هستند.
توافقنامه همکاری فنی
MUHU .1 ارائه دهنده:
(1) تجهیزات تولید افزودنیهای بتن، شامل:
A. واحد سنتتیک و بلندینگ فوق روان کننده پلی کربوکسیلات بهمراه خط تولید تمام اتوماتیک آن.
B. واحد بلندینگ افزودنیهای لیگنین و پایه نفتالین بهمراه خط تولید تمام اتوماتیک.

(2) پشتیبانی فنی برای افزودنیهای بتن، شامل:
A. نصب و راه اندازی خط تولید و حمایت همه جانبه تا زمانیکه تولید بصورت نرمال صورت بگیرد.
B. ارائه فرمولاسیون مواد افزودنی.
C. فرمولاسیون افزودنیهای کارگاه اختصاصی پلانت بتن آماده
D. آموزش پرسونل

(3) تولید مواد اولیه مورد نیاز برای افزودنیهای بتن

2. این شرکت همچنین موارد زیر را ارائه میدهد:
(1) تجهیزات تولید: مالکیت تجهیزات تولید تنها متعلق به شرکت MUHU، و حق استفاده متعلق به مشتری است. مشتری نمیتواند تجهیزات تولید را بدون اجازه کتبی MUHU به شهر دیگر انتقال دهد و یا به هیچ شخص ثالثی بفروشد و یا اجاره دهد.
(2) پشتیبانی فنی

3. خرید مواد اولیه از MUHU:
MUHU محصولات خود را با قیمت کاملا رقابتی ارائه میدهد.

4. طریقه پرداخت:
(1) 50درصد هزینه تجهیزات تولید بعنوان پیش پرداخت دریافت میشود. برای مثال هزینه خط تولید فوق روان کننده پلی کربوکسیلات 40000 دلار است که 20000دلار آن به عنوان پیش پرداخت دریافت میشود ( شامل تجهیزات پمپ و فلومترمتصل به واگن ) بعلاوه 10000دلار پیش پرداخت، جمعا 30000دلار پیش پرداخت میشود.
(2) هزینه اطلاعات فنی محرمانه 5000دلار است، که مشتریان اجازه فاش کردن آن به شخص ثالث، فروش و یا اجاره فرمولاسیون و یا اطلاعات فنی را ندارند.

5. هزینه استاندارد MUHU:
(1) خط تولید فوق روان کننده پلی کربوکسیلات محصولات سنتتیک، شامل PC-F و PC-G، هزینه برای هر بچ 10دلار.
(2) محصولات ترکیبی افزودنیهای پایه پلی کربوکسیلات، نفتالین و لیگنین، هزینه هر بچ10دلار.

6. هزینه استرداد:
(1) بابت 500 بچ محصول ترکیبی سنتتیک فوق روان کننده پلی کربوکسیلات، مبلغ 20000دلار برگردانده میشود.
(2) بابت محصول ترکیبی افزودنیهای پایه پلی کربوکسیلات، نفتالین و لیگنین تا 2000 بچ، مبلغ 10000دلار برگردانده میشود.
(3) بابت انقضا یا فسخ قرارداد دوطرفه، مبلغ 5000دلار برای اطلاعات فنی محرمانه برگردانده میشود.
7. هزینه استانداردهای MUHU:
هر سه ماه مشتریان یک بچ تولید شده فراهم کرده و داده های ضبط شده تجهیزات را برای تایید صحت و درستی اطلاعات فوق مشاهده میکنند، شرکت نیز هزینه مقدار نهایی تولید این سه ماه را محاسبه میکند. پرداخت به حساب بانکی خاورمیانه ما صورت میگیرد.
8. MUHU بصورت کاملا رایگان لوازم جانبی و پشتیبانی فنی در اختیار مشتریان قرار میدهد. اگر مشتریان نیاز به حضور متخصصین در محل دارند باید هزینه بلیط رفت و برگشت هواپیما، ویزا، حمل و نقل و کلیه هزینه های جانبی را پرداخت کنند.

9. مدت زمان همکاری 10 سال است.