تجهیزات بلندینگ تمام اتوماتیک متحرک برای افزودنیهای بتن

 
ایده ال برای پلانت های ترکیب مواد افزودنی

زمینه علمی
با بهبود شرایط زندگی مردم و پیشرفت جامعه، کارگران انتظارات قوی تری برای شرایط کاری بهتر، آلودگی کمترو شدت کار پایین تر دارند. بنابراین پیمانکاران نیزبرای بهبود کیفیت پروژه های خود با دقت بیشتری عمل میکنند. که هردوی اینها مستلزم آن است که عملکرد مواد افزودنی بهتر و فرایند کار سازگار با محیط زیست باشد. که در این امر استفاده از دستگاههای پیشرفته و بروز نقش بسزایی دارد.
MUHU با تولید نسل جدیدی از تجهیزات تمام اتوماتیک برای ترکیب فوق روان کننده ها، قدم بلندی در این راستا برداشته است. این تجهیزات چندمنظوره بوده که میتوان از آنها هم درشرکتهای تولید بتن و هم در پلانت های بلندینگ افزودنیها استفاده کرد.

مشخصات
طراحی مهندسی ارگونومیک
1. کنترل تمام اتوماتیک این اجازه را میدهد تا کل فرایند تولید وابسته به یک دکمه و تنها به یک کارگر نیاز باشد.
2. در مدلهای سنتی دریچه تغذیه (فیدر) در بالای دستگاه قرار داشت که در این مدلهای جدید دریچه در قسمت پایین دستگاه تعبیه شده که کار را بسیار آسان و ایمن میکند.
3. این دستگاه مجهز به جمع کننده گردو خاک است که برای حفظ تمیزی محیط زیست و سلامت کارگران ضروری است.
4. دستگاه میتواند افزودنیهای پلی کربوکسیلاتی و نفتالینی ویا دیگر افزودنیهای مایع یا پودری را ترکیب کند.