فوق روان کننده پلی کربوکسیلات (PC-P)

نام محصول: فوق روان کننده پلی کربوکسیلات (PC-P)

نوع: PC-P (پودر)

بسته بندی: کیلوگرم/بشکه

درخواست نمونه