فوق روان کننده پلی کربوکسیلات کاهش دهنده آب با محدوده بالا (PC-F)

نام محصول: فوق روان کننده پلی کربوکسیلات کاهنده آب  (PC-F)

نوع: PC-F (مایع اولیه)

بسته بندی: 240 کیلوگرم / بشکه، 1100 کیلوگرم / IBC مخزن

 

 

 

 

 

 

درخواست نمونه