فوق روان کننده پلی کربوکسیلات با مقاومت اولیه خیلی زیاد

نام محصول: فوق روان کننده پلی کربوکسیلات با مقاومت اولیه خیلی زیاد (PC-E)

مدل: PC-E (مایع اولیه)

بسته بندی: 1100 کیلوگرم/مخزنIBC، 240کیلوگرم/بشکه

درخواست نمونه