سیمانی ملات جهت همسطح کردن کف ملات

نام محصول: سیمانی ملات جهت همسطح کردن کف ملات
از
نوع: خود تسطیح کف
از ملات
بسته بندی: 30KG / کیسه

نمونه درخواست پاسخ به