سخت کننده کف بتنی

نام محصول: بتن کف سخت
از
نوع: بتن کف سخت
از
بسته بندی: 30KG / کیسه

درخواست نمونه