نمایش یک نتیجه

مواد ترمیم بتن

نام محصول: رزین کرک ریختن چسب از
نوع از:
بسته بندی:

نام محصول: الیاف پلی پروپیلن برای از بتن
نوع از: MNC-PPF
بسته بندی: 15.3kg / کیسه

نام محصول: فولاد فیبر از
نوع از:
بسته بندی: 15 کیلوگرم / کیسه

نام محصول: گرد بتن از عامل درمان
نوع: گرد بتنی عامل درمان
بسته بندی: تخریب 15kg / درام

نام محصول: بار دینامیکی سازه چسب از
نوع از:
بسته بندی:

نام محصول: پلیمر بر اساس عامل پخت داخلی از بتن
نوع از:
بسته بندی:

نام محصول: قدرت سریع غیر کوچک گروت (CGM-QGW) از
نوع: CGM-QGW از
بسته بندی: 50 کیلوگرم / کیسه

نام محصول: های بر اساس سیمان تعمیر ملات از
نوع از:
بسته بندی: 50 کیلوگرم / کیسه

نام محصول: رزین اپوکسی تعمیر ملات از
نوع از:
بسته بندی: 50 کیلوگرم / کیسه