نمایش 13–24 از 42 نتایج

افزودنی های بتن

نام محصول:  افزودنی تاخیر دهنده بتن (MNC-BS)
نوع: MNC-BS
بسته بندی: 25KG / کیسه

نام محصول: افزودنی تاخیردهنده بتن (MNC-TG)
نوع: (MNC-TG)
بسته بندی: 25کیلوگرم/کیسه

نام محصول: افزودنی کندگیر کننده و کاهش دهنده آب محدوده بالا (MNC-HHJ)
نوع: MNC-HHJ
بسته بندی: 25KG / کیسه

نام محصول: افزودنی هوازا (MNC-AE2)
نوع: MNC-AE2
بسته بندی: 10کیلوگرم/کیسه

نام محصول: افزودنی هوازا مخصوص برای روان کننده های پلی کربوکسیلاتی (PC-AE)
نوع: PC-AE
بسته بندی: 180کیلوگرم/بشکه

نام محصول: افزودنی هوازا (K12)
نوع: K12
بسته بندی: 20کیلوگرم/کیسه

نام محصول: افزودنی کاهنده آب محدوده بالا هوازا (MNC-HAJ)
نوع: MNC-HAJ
بسته بندی: 25کیلوگرم/کیسه

نام محصول: هوا حباب و آب کاهنده (MNC-AJ) از نوع از: MNC-AJ بسته بندی: 25 کیلوگرم / کیسه

نام محصول: عامل کمک پمپاژ برای بتن آماده (MNC-BV50)
نوع: MNC-BV50
بسته بندی: 200لیتر/بشکه

نام محصول: عامل کمک پمپاژ برای بتن آماده (MNC-P2)
نوع: MNC-P2
بسته بندی: 25کیلوگرم/کیسه

نام محصول: عامل کمک پمپاژ برای بتن آماده (PC-P2)
مدل: PC-P2
بسته بندی: 1150کیلوگرم/مخزنIBC

نام محصول: فوق روان کننده برای هوای سرد( MNC-C10/C15)
نوع: MNC-C
بسته بندی: 40کیلوگرم/کیسه