نمایش 1–12 از 42 نتایج

افزودنی های بتن

نام محصول: فوق روان کننده پلی کربوکسیلات (PC-P)
نوع: PC-P (پودر)
بسته بندی: کیلوگرم/بشکه

نام محصول: فوق روان کننده پلی کربوکسیلات کاهنده آب  (PC-F) نوع: PC-F (مایع اولیه) بسته بندی: 240 کیلوگرم / بشکه، 1100 کیلوگرم / IBC مخزن            

نام محصول: فوق روان کننده پلی کربوکسیلات حفظ اسلامپ (PC-G) مدل:PC-G (مایع اولیه) بسته بندی:240کیلوگرم/بشکه 110کیلوگرم/مخزنIBC

نام محصول: فوق روان کننده پلی کربوکسیلات با مقاومت اولیه خیلی زیاد (PC-E)
مدل: PC-E (مایع اولیه)
بسته بندی: 1100 کیلوگرم/مخزنIBC، 240کیلوگرم/بشکه

نام محصول: نفتالین سولفونات فرمالدهید (SNF)
مدل: UNF-5 / FDN
بسته بندی: 25کیلوگرم/کیسه، 700 کیلوگرم/کیسه فله

نام محصول: سدیم نفتالین سولفونات فرمالدئید FDN-B (Na2SO4 ≤3٪)
نوع: FDN-B (Na2SO4 ≤3٪)
بسته بندی: 25 کیلوگرم / کیسه، 700 کیلوگرم / کیسه فله

نام محصول: فوق روان کننده پایه آمینوفنول سولفونات (AS)
نوع: AS
بسته بندی: 30کیلوگرم/کیسه

نام محصول: فوق روان کننده پایه استون سولفونات فرمالدهید (AK)
نوع: AK
بسته بندی: 30کیلوگرم/کیسه

نام محصول: ملامین سولفونات فرمالدهید (SMF)
مدل: SM-P /SM-L
بسته بندی: 25کیلوگرم/کیسه، 250 کلیوگرم/بشکه

نام محصول: روان کننده کاهش دهنده آب/ کندگیر کننده بتن
نوع: CLS / SLS
بسته بندی: 25KG / کیسه

نام محصول: افزودنی شتاب دهنده و کاهش دهنده اب محدوده بالا (MNC-A)
نوع: MNC-A
بسته بندی: 40kg / کیسه

نام محصول: عامل عمل آوری با بخار بتن (MNC-B / CB)
نوع: MNC-B / CB