گواهینامه ها و افتخارات
MUHU در سال 2008 جایزه پیشرفت علمی و تکنولوژی پکن را برای نسل پلی کربوکسیلات دریافت کرد.
MUHU در سال 2004 توسط ISO9001 تایید شد.
MUHU در سال 2003 جایزه محصولات جدید با تکنولوژی بالا را برای کاهنده های پلی کربوکسیلیک دریافت کرد.
MUHU در سال 2002 بعنوان تجارتی با تکنولوژی بالا ب تصویب رسید.
MUHU در سال 2002 گواهی ISO9002 را کسب کرد.
MUHU در سال 1998 بعنوان محصولی معتبرو با کیفیت به رسمیت شناخته شد.
در سال 1997 افزودنیهای دافع آب MNC-D از طرف وزارت سازندگی چین بعنوان پروژه کلیدی موفق به دریافت جایزه شد.
در سال 1994 موفق به کسب مقام اول و مدال طلای نمایشگاه محصولات و فناوری شد.
در سال 1993 افزودنی های ضد انجماد MNC-C، موفق به دریافت جایزه پیشرفت علمی و تکنولوژی پکن شد.