1. اندونزی

در اکتبر 2011، تیم فنی MUHU خط تولید اتوماتیک فاقد حرارت 5تن/بچ فوق روان کننده های پلی کربوکسیلات را برای تولید محلی خود نصب و راه اندازی کرد. همچنین فرمولاسیون تولید و آموزش نیروها را در اختیارش گذاشت.

2. پاکستان

در دسامبر 2013، تیم فنی MUHU خط تولید اتوماتیک فاقد حرارت 5تن/بچ فوق روان کننده های پلی کربوکسیلات را برای تولید محلی مشتری خود نصب و راه اندازی کرد. همچنین فرمولاسیون تولید و آموزش نیروها را در اختیارش گذاشت.

3. ایران

در دسامبر 2013، تیم فنی MUHU خط تولید اتوماتیک فاقد حرارت 5تن/بچ فوق روان کننده های پلی کربوکسیلات را برای تولید محلی مشتری خود نصب و راه اندازی کرد. همچنین فرمولاسیون تولید و آموزش نیروها را در اختیارش گذاشت.

4. مناطق داخلی همچون استان هو بئی، نینگشیا، هبی، هونان، یوننان و غیره.

در طول سالهای 2012 و 2013 تیم فنی MUHU بیش از 10 خط تولید اتوماتیک فاقد حرارت فوق روان کننده های پلی کربوکسیلات ( 5 تن/بچ یا 10تن/بچ) را برای تولید محلی مشتریان خود نصب و راه اندازی کرد. همچنین فرمولاسیون تولید و آموزش نیروها را در اختیارش آنها گذاشت.

در مارس 2012، مهندسان MUHU خط تولید PC را در شیان، ایالت هوبئی با موفقیت راه اندازی کرد.
با تشکر از از تلاش بی امان آنها برای جوشکاری پلت فرم و نصب و راه اندازی تجهیزات که کمتر از 20 روز به پایان رسید. حال راه اندازی بدرستی در جریان است و مهندسان ارشد ما در 12 مارس به پکن بازگشتند.