ارائه سرویس خدمات فوق العاده مارا به برندی کاملا قابل اعتماد تبدیل کرده است. محصولات ما در سراسر کشور فروخته میشود. بسیاری از ساختمانهای مهم و پروژه های ملی که محصولات مارا استفاده کرده اند، عبارتند از:
ایستگاه راه آهن غرب پکن، بزرگراه شنیانگ پکن، پروژه سد تری جورج، راه آهن چینگهای-تبت و بسیاری پروژه دیگر.