مصالح ساختمانی Co., Ltd.    MUHU)CHINA)

آدرس: چین، پکن، منطقه هوآیرو، خیابان 61 چینگ چون، ساختمان #1، اتاق 312

تلفن: 69687750-10 (86)

موبایل:13911293982 (86)
فکس: 69687750-10 (86)
ایمیل: export@muhuchem.com


captcha