حضور MUHU در نمایشگاه بتن آفریقا

در تاریخ 11 تا 20 می 2016 MUHUدر نمایشگاه بتن که در ژوهانسبورگ، افریقای جنوبی برگزار شد، شرکت کرد.
با ترویج استراتژی ملی ” یک کمربند یک جاده ” شرکت توانسته همکاری های بلندمدتی با بسیاری از مشتریان در 8 کشور مختلف در افریقا داشته باشد. حضور در این نمایشگاه منجر به تقویت بیشتر ارتباطات گذشته ، ایجاد ارتباط تازه با مشتریان جدید و درک متقابل در بازار افریقا شد.