حضور شرکت MUHU در نمایشگاه بتن خاورمیانه، دبی در سال 2016

 
21 تا 25 نوامبر 2016، MUHU در نمایشگاه بتن هر دوسال یکبارخاورمیانه که در دبی مرکز تجارت جهانی امارات متحده عربی برگزار شد، شرکت کرد. در این نمایشگاه، از سراسر دنیا بیش از 1500 نفر تولیدکننده شناخته شده در زمینه مصالح ساختمانی و درحدود 700 میلیون بازدیدکننده از 20 کشور مختلف شرکت کرده بودند. شرکت خاورمیانه MUHU( MUHU MIDDLE EAST LLC) برای اولین بار در این نمایشگاه شرکت کرد و بیش از 20 شرکت برای همکاری پیشقدم شدند. همچنین مشتریان قدیمی از راه بسیار دور برای دیدار مجدد و مذاکره رودررو برای همکاری های آینده از غرفه دیدن کردند.در این میان میتوان از کشورهایی چون عربستان سعودی، ایران، سوریه، عراق، لبنان، بحرین، مصر، سودان و نیجریه نام برد. مشتریان بطور جداگانه برای مذاکره و آشنایی بیشتر وقت گرفتند. در این نمایشگاه شرکت MUHU بطور ویژه تجهیزات تمام اتوماتیک افزودنی های بتن بهمراه پشتیبانی فنی خود را ارائه داد که با استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان روبرو شد. MUHU با مشتریان خاورمیانه ای خود بطور اختصاصی به گفتگو در مورد نمایندگی منطقه و اهمیت این همکاری پرداخت. این نمایشگاه نه تنها برای بازدیدکنندگان بستری مهیا کرد که با برند تجاری MUHU آشنا شوند، بلکه شرکت MUHU هم توانست با شرکتهای بسیاری برای همکاری بلندمدت در خاور ملاقات کند.